Tipuri de sisteme solare fotovoltaice

Principalele două mari categorii de sisteme fotovoltaice sunt:

 1. Sistem off-grid
 2. Sistem on-grid

SISTEMUL OFF-GRID

Sistemul off-grid este se un sistem izolat, independent şi autonom. Acesta se instalează cu precădere în următoarele situaţii:

 • în locatii unde nu există altă sursă de energie electrică;
 • în cazul în care costurile de branşare la reţeaua electrică sunt mari şi presupun linii de alimentare de lungime mare (stalpi, cabluri, etc) sau post de transformare nou.

Structura sistemului off-grid este formata din:

 • panouri fotovoltaice;
 • structura de sustinere panouri pe acoperis sau support propriu;
 • controler de incarcare;
 • baterii de acumulatoare;
 • invertor off-grid;
 • cabluri electrice şi conectică
 • tablou electric de protectie şi automatizare.

Pentru cazurile în care, datorită conditiilor meteo nefavorabile (ceata, nori, etc) panourile fotovoltaice nu pot asigura incarcarea corespunzatoare a bateriilor şi menţinerea tensiunii de alimentare pentru consumatori, se recomandă ca la sistemele off-grid să fie echipate cu un generator electric de back-up.

 1. SISTEMUL ON- GRID

Sistemul on-grid este un sistem interconectat cu reţeaua electrică de distribuţie. Acesta se instalează cu precădere în următoarele situaţii:

 • in locaţiile in care exista racord la reţeaua electrică de distribuţie şi se doreşte o reducere a consumului de energie electrică facturabilă, prin folosirea energiei produse de sistemul fotovoltaic pe timpul zilei si furnizarea surplusului de energie in reteaua de distribuţie;
 • in locaţiile in care există racord la reţeaua electrică de distribuţie iar prin instalarea panourilor fotovoltaice se urmareste acoperirea creşterii de putere cerută de receptori electrici noi instalaţii, cu funcţionare pe timpul zilei, fără a necesita solicitarea de spor de putere de la furnizorul de energie electrică.

Structura sistemului on-grid este formata din:

 • panouri fotovoltaice;
 • structura de sustinere panouri pe acoperis sau support propriu;
 • invertor on-grid;
 • cabluri electrice şi conectică ;
 • tablou electric de protectie şi automatizare.

Avantaje

 • Nu necesita baterii de acumuluatori
 • Se foloseste integral productia panourilor

Dezavantaje

 • Sunt necesare: proiect de executie, aprobari si avize din partea furnizorului, ce implica costuri suplimentare ;
 • La căderea tensiunii din reţeaua naţională, invertoarele nu mai produc energie electrică, deci nu mai pot alimenta consumatorii interni, chiar daca panourile fotovoltaice pot produce energie.

Faţă de aceste două mari categorii de sisteme fotovoltaice se mai pot evidenţia următoarele subcategorii :

 1. Sistemul on-grid pentru acoperirea numai a consumului propriu

Acest sistem este in esenţă un sistem on-grid clasic care dispune de o automatizare specializata care masoara in permanenţă energia electrică consumată astfel incât energia electrică produsă să urmăreasca curba de consum, obţinându-se astfel putere electrică injectată in reţea cât mai aproape de 0 kW.

Avantaje

 • Nu necesita baterii de acumulatori
 • Nu sunt necesare avize si aprobari de la furnizorul de electricitate.

Dezavantaje

 • Posibila producţie de energie se pierde in situaţia in care nu există consum sau se inregistrează un consum foarte mic. Aceasta situatie se poate rezolva prin asigurarea alimentării unui consumator electric din gospodarie care preia diferenta de putere (boiler electric, aer conditionat, etc);
 • La intreruperea energiei din reţeaua electrică de distribuţie, invertoarele nu mai produc energie electrică, deci nu mai pot alimenta consumatorii interni, chiar daca panourile fotovoltaice produc energie.
 1. Sistem fotovoltaic mixt

Acest sistem combină caracteristici atat de la sistemul off-grid cât şi de la sistemul on-grid prin utilizarea unui invertor specializat care funcţionează sincronizat cu reţeaua şi are şi posibilitatea să incarce o baterie de acumulatori.

Principala componenă a scestui sistem este invertorul hybrid care a carui caracteristică principală este posibilitatea racordarii la reţeaua electrică de distribuţie atât pentru consum cat şi pentru producţie, asigurând utilizatorului o flexibilitate sporita in utilizare.

Principalul avantaj al acestui sistem este ca receptorii electrici nu ramân fără alimentare la intreruperea reţelei electrice de distribuţie, intrând in funcţiune automat bateria de acumulatori tampon.

SISTEME DE IRIGATII SI ADAPARE ALIMENTATE DIN SURSE INDEPENDENTE SOLARE SI/SAU EOLIENE

Pe fondul actulei situatii din agricultura, aparuta in urma secetei prelungite si a deteriorarii sistemelor de irigatii, ne propunem dezvoltarea unei serii de produse care sa raspunda nevoilor de apa din gospodariile si fermele agricole mici, precum si nevoii de alimentare cu apa a adapatoarelor de vite, din zonele de pasunat.

Pentru asigurarea necesarului de apa din gospodariile si fermele agricole mici, propunem realizarea unor fantani de medie adancime, echipate cu pompe electrice, alimentate din surse de energie solara si/sau eoliana. In timpul zilei, in perioada insorita, sau cand conditiile de vant sunt favorabile, pompele electrice vor pompa apa din fantani si o vor ridica in rezervoare supraterane, amplasate pe piloni de pana la 10m inaltime. In perioadele propice irigatiilor, se vor deschide electrovalve care vor permite astfel descarcarea libera gravitationala, a apei stocate in rezervoarele supraterane catre zonele de teren destinate irigarii. Sistemul astfel conceput, functioneaza in mod automat si are un numar limitat de componente cu risc de defectare.

Pentru asigurarea nevoii de alimentare cu apa a adapatoarelor de vite, din zonele de pasunat, propunem realizarea unor fantani de medie adancime, echipate cu pompe electrice, alimentate din surse de energie solara si/sau eoliana, care vor pompa apa din fantani si o vor descarca in bazine deschise, amplasate la nivelul solului. Aceste bazine vor servi adaparii directe a animalelor. Fantanile vor fi prevazute cu senzori de nivel in bazine precum si cu sisteme automatizate de improspatare a apei, la perioade regulate de timp, tinandu-se cont printre altele si de temeratura si calitatea apei.

Fantanile solare propuse se vor realiza astfel incat sa raspunda in mod individual cerintelor beneficiarilor.

Oportunitatea instalaţiilor de producere a energiei electrice din sursă solară şi/sau sursă eoliană, individuale

Pe fondul crizei energetice globale cauzată de diminuarea rezervelor de combustibili fosili tradiţionali, precum şi a dezvoltării tehnologice a sistemelor de producere a energiei, cu precădere electrice, devin tot mai fezabile conceptele de casă ecologică.

Conceptul de casă ecologică are la bază un mod de abordare a construcţiilor cu destinaţie de locuinţă, mai apropiat de modul de construcţie premergător perioadei moderne a betonului şi a sticlei, peste care se suprapune ansamblul tehnologiilor de ultimă generaţie de producere a energiei din surse regenerabile.

Conceptul de casă inteligentă modernă presupune, din punct de vedere arhitectural, realizarea construcţiei propriu zise, din materiale ecologice, cu un grad de industrializare cât mai mic, şi cu tratamente chimice rezumate la strictul necesar, precum şi din punct de vedere energetic, echiparea construcţiei cu instalaţii de producere şi de consum a energiei (energie termică, energie electrică), optimizate pentru acest tip de construcţie şi cu energia primară, de intrare din surse regenerabile, cu influenţe asupra mediului cât mai mici.

Din punct de vedere energetic, tradiţional, în România, o casă consumă energie electrică din Sistemul Energetic Naţional (SEN), iar energie termică, fie prin arderea locală individuală a unor compuşi fosili: lemn, cărbune sau gaze naturale, fie dintr-o reţea de încălzire comună orașenească.

În ambele situaţii, se consumă resurse primare, cele mai multe, epuizabile sau pe cale de epuizare (în cazul petrolului, cărbunelui si al gazelor natural) sau exploatate in mod nejudicios (în cazul masei lemnoase arse).

Din dorinţa de a înlătura aceste efecte dezastruoase pentru mediu, precum şi din nevoia de a reduce cheltuielile cu utilizarea energiei în gospodărie, pe fondul dezvoltării tehnologice a sistemelor de producere a energiei electrice si termice din surse regenerabile, a apărut oportunitatea producerii energiei utile dintr-o gospodărie, local, strict doar pentru necesităţile acesteia.

Asigurarea energiei electrice pentru o gospodărie se poate face din energie solară fotovoltaică sau din energie eoliană.

Asigurarea necesarului de energie termică se poate face fie direct din energie solară prin intermediul captatorilor solari termici, fie indirect, din energie electrică, produsă prin metoda prezentată anterior. O alta metodă de producere a energiei termice este obţinerea acesteia prin intermediul pompelor de căldură, prin preluarea căldurii solului, sau a apelor freatice.

Din punct de vedere economic cea mai la îndemână sursă de energie este soarele.

Pentru producerea energiei electrice din sursă solară şi/sau eoliană se folosesc instalaţii care au la bază panouri fotovoltaice cu celule, asamblate in baterii de panouri, precum şi, după caz, generatoare eoliene, dimensionate pentru tensiuni de lucru şi capacităţi de producţie adaptate pentru nevoile fiecărui tip de consumator în parte prin intermediul invertoarelor care asigură tensiunea de lucru necesară acestora.

Cel mai eficient mod de consumare a energiei electrice este consumarea în momentul producerii acesteia, înlăturând diversele forme de stocare. Aceasta presupune doua aspecte :

 • Consumarea energiei electrice în momentul producerii, controlată de un sistem de automatizare care să acorde diverse niveluri de priorităţi receptorilor electrici din gospodărie;
 • Consumarea energiei electrice produse într-un sistem numit on-grid ceea ce presupune injectarea în SEN a energiei electrice produse şi neconsumate.

Energia electrică produsă şi neconsumată, injectată în SEN, generează facturi de energie electrică mai mici pentru consum, în perioadele de vară, chiar cu valori negative de preţ, cu posibilitatea consumării energiei electrice astfel preplătite în perioadele de iarnă.

Pentru instalarea şi exploatarea unei instalaţii de producere a energiei electrice din sursă solară, sursă eoliană, sau combinat din ambele surse, cu injectarea în SEN, este necesară parcurgerea unei proceduri legale de autorizare.

Instalaţia de producere a energiei electrice din sursă solară, sursă eoliană, sau combinat din ambele surse, poartă denumirea de capacitate de producere a energiei electrice. Înfiinţarea  şi exploatarea unei capacităţi de producere a energiei electrice in regim casnic, cu racordare la reţeaua publică si injectarea energiei electrice in reţea este reglementata prin următoarele acte normative eliberate de Administraţia Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE:

 • Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123 din 2012;
 • Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, nr. 12 din 2015 ;
 • Condiţiile generale asociate autorizaţiei de înfiinţare şi Condiţiile generale asociate licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a energiei termice produse în cogenerare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, nr. 80 din 2013.

În regim casnic, o capacitate de producere a energiei electrice se poate instala şi exploata până la puterea maximă instalată de 100kW.

În concluzie, echiparea construcţiilor cu caracter de locuinţe, cu instalaţii de producere a energiei electrice, proprii, în regim on-grid, corect dimensionate din punct de vedere energetic precum şi optimizate din punct de vedere al investiţiei, este oportună.

Autor: Ştefăniţă Dobre